X < >
...
Anlaşmalı Üniversiteler

PROTOKOLLERİMİZ

 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi              
 2. Adnan Menderes Üniversitesi                  
 3. Afyon Kocatepe Üniversitesi                     
 4. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi               
 5. Akdeniz Üniversitesi                                   
 6. Anadolu Üniversitesi                                  
 7. Ankara Üniversitesi  
 8. Artvin Çoruh Üniversitesi                                  
 9. Atatürk Üniversitesi                                    
 10. Balıkesir Üniversitesi
 11. Batman Üniversitesi                                    
 12. Bayburt Üniversitesi                                    
 13. Bingöl Üniversitesi                                      
 14. Bitlis Eren Üniversitesi                                
 15. Bülent Ecevit Üniversitesi                            
 16. Bozok Üniversitesi
 17. Celal Bayar Üniversitesi                                
 18. Cumhuriyet Üniversitesi                              
 19. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi       
 20. Çankırı Karatekin Üniversitesi                     
 21. Çukurova Üniversitesi                                  
 22. Dicle Üniversitesi                                          
 23. Dokuz Eylül Üniversitesi                              
 24. Dumlupınar Üniversitesi                              
 25. Düzce Üniversitesi                                         
 26. Erciyes Üniversitesi                                       
 27. Erzincan Üniversitesi
 28. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi                                    
 29. Fırat Üniversitesi                                            
 30. Gazi Üniversitesi                                            
 31. Gaziantep Üniversitesi                                
 32. Gaziosmanpaşa Üniversitesi                       
 33. Girne Amerikan Üniversitesi                        
 34. Gümüşhane Üniversitesi                              
 35. Hacettepe Üniversitesi                                 
 36. Harran Üniversitesi                                        
 37. Hitit Üniversitesi                                            
 38. Iğdır Üniversitesi                                            
 39. İnönü Üniversitesi                                          
 40. İstanbul Üniversitesi                                      
 41. Kafkas Üniversitesi                                        
 42. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
 43. Karabük Üniversitesi                                      
 44. Karadeniz Teknik Üniversitesi                     
 45. Kastamonu Üniversitesi                                
 46. Kırıkkale Üniversitesi                                    
 47. Kırklareli Üniversitesi                                   
 48. Kilis 7 Aralık Üniversitesi  
 49. Kocaeli Üniversitesi                            
 50. Mardin Artuklu Üniversitesi                         
 51. Marmara Üniversitesi                                    
 52. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi                  
 53. Mersin Üniversitesi                                        
 54. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi               
 55. Mustafa Kemal Üniversitesi                          
 56. Muş Alparslan Üniversitesi                           
 57. Necmettin Erbakan  Üniversitesi                 
 58. Nevşehir Hacı Bektaş  Veli Üniversitesi                                          
 59. On Dokuz Mayıs Üniversitesi                       
 60. Ordu Üniversitesi                                           
 61. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi    
 62. Ömer Halisdemir Üniversitesi         
 63. Pamukkale Üniversitesi                                
 64. Sakarya Üniversitesi                                      
 65. Selçuk Üniversitesi                                         
 66. Siirt Üniversitesi                                               
 67. Süleyman Demirel Üniversitesi
 68. Şırnak Üniversitesi                         
 69. Trakya Üniversitesi                                            
 70. Uludağ Üniversitesi  
 71. Uşak Üniversitesi    
 72. Yalova Üniversitesi
 73. Yıldız Teknik Üniversitesi                                  
 74. Yüzüncü Yıl Üniversitesi